Många aktieägaravtal innehåller "drag-along"-bestämmelser. Den exakta utformningen skiljer sig mellan olika avtal men nedanstående exempel ger en generell bild av bestämmelsen:


Om en extern part lägger ett bud på att köpa alla aktier i ett bolag och X% av aktieägarna accepterar budet måste alla aktieägare acceptera budet och sälja din aktier.


Syftet med "drag-along"-bestämmelser är att öka sannolikheten för att aktieägarna ska kunna sälja sina aktier. Bud på samtliga aktier i bolaget är den vanligaste möjligheten för investerare att sälja sina aktier i onoterade bolag. Bestämmelsen underlättar försäljningsprocessen eftersom budgivaren slipper förhandla enskilt med varje investerare.