När du äger en aktie i ett företag har du rätt till en andel av företagets kassaflöden samt rätt att påverka viktiga beslut på bolagsstämman.


Bolagets kassaflöden kommer generellt sett aktieägarna tillhanda antingen genom att bolaget gör utdelningar eller att genom aktien ökar i värde så att aktieägaren kan sälja aktien till ett högre pris än vad den betalade för aktien.