Resultat före räntekostnader och bolagsskatt (EBIT) är ett mått på hur verksamheten i företaget har gått under en viss tidsperiod. EBIT är ett bra mått om man vill få en uppfattning om resultat av den operationella verksamheten eftersom det exkluderar kostnader relaterade till hur företaget finansieras samt bolagsskatt.


Resultat före räntekostnader = intäkter - kostnader (exkl. räntebetalningar och bolagsskatt).