Om ett bolag beslutar att ge utdelning får varje aktieägare X kronor för varje aktie den äger. Till skillnad från långivare som vid utlåningstillfället blir utlovade en viss ränta vid vissa datum, har inte aktieägare rätt till utdelningar vid bestämda datum och till bestämda belopp.


I och med att tillväxtbolag behöver pengar för att fortsätta växa och öka värdet på bolaget, är det ovanligt att de betalar utdelningar. Om aktieägare vill få pengar tillbaks för sina investering kan de istället sälja en andel av sitt aktieinnehav.


Utdelningar beslutas av aktieägarna vid bolagsstämman.