Styrelsen är ansvarig för bolagets strategi och för att bolaget lever upp till gällande lagar och regler. Styrelseledamöterna väljs in av bolagsstämman.


Information om vilka som ingår i styrelsen finns i bolagets registreringsbevis.