På bolagsstämman har du som aktieägare rätt att påverka viktiga beslut och få information om bolaget från dess ledning. Exempel på beslut som kräver bolagsstämmans godkännande är utdelningar, nyemission av aktier och val av styrelseledamöter.


Aktiebolag måste hålla en ordinarie bolagsstämma en gång per år och kan också välja att hålla extra bolagsstämmor däremellan.


Du som aktieägare har rätt att få en kallelse och agenda minst två veckor före varje bolagsstämma.