Aktiebolag är skyldiga enligt lag att föra aktiebok - ett register över alla aktieägare i bolaget. Aktieboken innehåller information om aktieägarnas namn, adresser och antal aktier, med mera. Registreringen i aktieboken är det legala beviset på ditt aktieinnehav.


När du investerar via oss kan du vara säker på att ditt aktieinnehav registreras i aktieboken. Vi kontrollerar att samtliga som har köpt aktier i bolagen finns med i aktieboken och att antalet aktier är korrekt innan vi för över det investerade kapitalet till bolaget.


Aktieböcker är offentliga handlingar i Sverige, vilket innebär att aktiebolag är skyldiga att skicka aktieboken på förfrågan.