Vår modell går ut på att minimera riskerna och att göra det lättare att investera i onoterade tillväxtbolag. Så här går det till att investera med oss:


1. Bli medlem på plattformen genom att skapa ett konto med din mejladress eller genom att använda ditt konto på Facebook eller LinkedIn. 


2. Upptäck och utvärdera investeringsmöjligheter. På bolagens presentationssidor kan du lära dig om företagets affärsidé, marknad och finansiella siffror med mera. Vi har gått igenom och verifierat all fakta såsom marknadsstorlek, patent och kundutlåtanden. I bolagens Deal Room hittar du en rapport som sammanfattar den legala granskningen bolagen som genomförts av oss i samarbete med Serendipity Professionals. Där hittar du också alla legala dokument som gäller för din investering.


3. Om du vill veta mer. På bolagens presentationssidor kan du ställa frågor och ta del av svaren på frågor som andra ställt. Du kan också skriva kommentarer och dela dina synpunkter med andra investerare samt läsa statusuppdateringar från entreprenörerna. Om du vill ta del budget och liknande eller boka möten med bolagen är du välkommen att kontakta oss så fixar vi det.


4. Bli investerare. När du har bestämt dig för att investera, klickar du "invest" och får sedan välja om du vill investera som privatperson eller som bolag. Om det är första gången du investerar via oss får du först fylla i lite information om dig själv eller ditt bolag. Vi lovar att behandla informationen med sekretess i enlighet med vår integritetspolicy. Syftet med att samla in informationen är att vi ska kunna administrera dina investeringar och att leva upp till Finansinspektionens regelverk. 


5. Investera. Först får du välja hur många aktier du vill teckna och sedan godkänna de avtal som gäller för investeringen. Alla avtal har tagits fram av Sciety i samarbete med bolagen. Syftet med avtalen är att stärka dina rättigheter när du investerar och äger aktier i bolagen samt att säkerställa det går att fatta beslut i bolagen på ett smidigt sätt.


6. Betala säkert. Du betalar för dina aktier via bankgiro till vårt klientmedelskonto. Betalningsinstruktionerna skickas via mejl efter att du har slutfört din investering på plattformen. Dina pengar kommer att hållas på vårt klientmedelskonto tills dessa att finansieringsrundan är avslutad och vi slutfört våra sista kontroller. Vi har strikta interna riktlinjer för hantering av klientmedel för att säkerställa att dina pengar är i trygga händer under hela investeringsprocessen och vi har tillstånd av Finansinspektionen att hantera klientmedel. 


7. Bli aktieägare. Du kan nu följa din investering via ditt personliga konto på plattformen. När bolaget du investerat har nått sitt mål slutför vi våra sista legala kontroller och verifierar att ditt aktieköp har registrerats i bolagets aktiebok (det legala beviset på ditt aktieägande). Detta tar vanligtvis upp till tre veckor. Vi för sedan över pengarna till bolaget du investerat i och skickar en bekräftelse till din mejl.


8. Engagera dig. I egenskap av aktieägare kommer du att få löpande uppdateringar från bolaget och du har också rätt att rösta på bolagsstämman. Om du vill kan du ge informella råd via plattformen eller erbjuda dig att engagera dig formellt i bolagen du investerat i.


9. Tjäna pengar. Dina aktier ger dig rätt till en andel av det värde som genereras i bolaget. Om din investering blir framgångsrik kommer dina aktier att bli värda mer än vad du betalade för dem. Du kan realisera värdet (omvandla värdet av aktierna till pengar) genom att få utdelningar från bolaget eller genom att sälja dina aktier till en annan investerare.