Entrepreneurs - Growing your business

Attrahera och rekrytera rätt kompetens till din start-up (av Student Node)
Attrahera rätt personer Förstå både företagets och medarbetarnas situation Du som driver eller är en del av en startup vet att den första anstä...
Thu, 21 Apr, 2016 at 1:11 PM
Patent - a lawful monopoly (by Zacco)
  Patents A patent is a legal right to exclude others from making, importing, licensing, using, and selling an invention in one or more countri...
Thu, 18 Feb, 2016 at 10:44 PM
Trademark – the eternal exclusive right (by Zacco)
What do the symbols ™ and ® mean? TM stands for “trademark” and is often used to indicate that a mark is used but not yet registered. A registered...
Thu, 18 Feb, 2016 at 10:45 PM
PR guide
We would like to recommend Westander's PR guide. Their guide includes hands-on tips for press releases, debate articles, interviews, social media, cont...
Wed, 27 Apr, 2016 at 1:57 PM
Konsten att sälja en medicinteknisk produkt till Sjukvården (av Medwind)
Under mina drygt 20 år som utbildare av medicintekniska företag i säljteknik har jag från deltagarna många gånger fått frågan: Vad är det viktigaste vid för...
Fri, 29 Apr, 2016 at 5:59 PM
Prissättning av medicintekniska produkter (av Medwind)
Att sätta ”rätt pris” på en medicinteknisk produkt är en delikat uppgift och som leverantör måste man ta hänsyn till en stor mängd faktorer för att komma fr...
Fri, 29 Apr, 2016 at 6:24 PM
Upphandlingens olika faser från ett säljperspektiv (av Medwind)
Att som säljare proaktivt driva säljprocessen i samband med en viktig upphandling kräver en god planering, en strukturerad och initiativrik kundbearbetning ...
Fri, 29 Apr, 2016 at 6:44 PM