Redan för 2500 år sedan lades grunden till hur man som talare skall agera för att på effektivast sätt påverka sina åhörare. Fortfarande gäller dessa grundregler och de används ”varje dag” i bl.a. reklamfilmer, politiska tal, säljteknik, produktpresentationer m.m.
Har du rollen som opinionsbildare, ”nätverkare” eller marknadsförare och vill skapa intresse för din idé eller produkt så utnyttja grundreglerna, men se samtidigt till att du är personlig och spontan.


Här följer 10 stycken blandade tips i oblandad ordning som syftar till att du enklare skall kunna förmedla ditt budskap och att åhörarna lättare skall reagera och komma ihåg både dig och budskapet. Tipsen gäller oavsett om du håller ett tal i Almedalen eller om det är medicinsk produktinformation till överläkaren!


Välj de tips som passar dig, ditt budskap och din målgrupp allra bäst!
Du kan alltid bli bättre på att påverka!


1. Identifiera ditt budskap


”Om du inte kan uttrycka ditt budskap kort och klart, så har du inte själv förstått det” sa Albert Einstein en gång i tiden. Vad är det du vill? Vad vill du att åhörarna skall komma ihåg? Kan du uttrycka det kort?


Vi utsätts för 1000-tals budskap varje dag och reagerar och memorerar de budskap som väcker starka känslor, som konkret berörs oss och/eller som vi hör och ser upprepade gånger. Det gäller att budskapet är logiskt, spännande, tydligt och kort samt gärna har ett nyhetsvärde. Maximalt 2-3 ord eller 1-2 mycket korta fraser kommer vi kanske ihåg av själva budskapet!


Bestäm ditt budskap innan ditt anförande. Var inte för torftig – våga sticka ut!2. Var strukturerad


Åhörare gillar struktur! Med ett pedagogiskt och strukturerat upplägg så ökar du åhörarnas intressenivå, receptivitet och förståelse för ditt tal och dina argument. Därmed så ökar möjligheten att de även kommer ihåg ditt budskap.


Förslag på olika strukturer:


Tal, cirka 1-2 minuter

 • Problemet
 • Lösningen
 • Nyttan för berörda


Tal, cirka 2-10 minuter:

 • Säg vad du skall tala om
 • Tala
 • Säg vad du har talat om


Tal, cirka 5-30 minuter:

 • Inledning
 • Bakgrund (problem)
 • Budskap
 • Argumentering (lösning)
 • Summering


Var strukturerad och personlig!


3. Förekom nackdelar


Man tvivlar starkt på säljare eller talare som bara för fram fördelar och inte vill kännas vid produktens svaga sidor eller de nackdelar som förslaget innebär. Skulle du våga köpa en bil av en säljare som hävdar att ”bilen har inga svagheter – det är världens bästa bil”? Skulle du våga rösta på en politiker som hävdar att ”en skattehöjning gynnar alla”?


Då du argumenterar så nämn, på eget bevåg, även produktens eller förslagets svaga sidor. Då visar du uppriktighet och fördelarna blir att du får ett ökat förtroende och att du minskar risken för motangrepp. ”Visserligen kostar min produkt lite mer i inköp men å andra sidan så blir totalkostnaden på sikt betydligt lägre”.


Förekom nackdelar! Då för du över fokus från nackdelarna till fördelarna!4. Var påläst


Då du håller ett tal så måste du vara påläst och kunna ditt ämne näst intill in i minsta detalj. Innehåller ditt tal faktafel så rasar direkt ditt förtroendekapital som kan ta lång tid att bygga upp igen. Referera gärna till opartiska undersökningar och studier. Om du ändå vill nämna något som gynnar din sak men som du ändå inte är 100 % säker på så förekom och gardera dig!


Ha däremot inte ambitionen att behärska din produkt till 100 % innan du presenterar den för kunder – för då kommer du aldrig att kunna göra en produktpresentation! Behärska ditt ämne! Behärska din produkt!5. Träna


Första gången du genomför ett tal eller ett säljsamtal så låter det troligtvis lite ”knackigt”. Upplevs ditt tal som osäkert så upplever åhörarna dig som mindre övertygade. Är du som talare inte övertygad så kan du inte övertyga andra, oavsett vad du än framför och oavsett vilka ord som kommer ut ur din mun. Du måste, precis som en idrottsman, träna för att utveckla din förmåga. Innan du genomför ditt tal i skarpt läge så bör du ha framfört det ett flertal gånger för din man eller fru eller sambo eller kollega eller chef eller konsult.


Lyssna på åhörarnas kommentarer – de har rätt!6. Visa inlevelse


Grunden i effektiv kommunikation är en engagerad talare. Engagemang, energi, entusiasm och inlevelse är avgörande tillgångar för att skapa mottagliga åhörare och för att kunna få in ditt budskap i åhörarnas minne. För att du skall kunna visa engagemang och entusiasm så måste du givetvis tro på dig själv, ditt budskap och behärska ditt ämne.


Ditt engagemang smittar åhörarna!7. Var dig själv


Visserligen skall du alltid försöka utveckla din presentationsteknik och minimera dina svaga sidor men samtidigt måste du bibehålla din personlighet och spontanitet. Det perfekta saknar själ och personlighet. Det perfekta är inte det mest rätta – känslan är viktigare.


Personlighet och spontanitet ger dig större trovärdighet – var dig själv!


8. Krydda ditt tal


Då och då bör du krydda ditt tal med starka och positiva ord. Starka ord kan exempelvis vara: banbrytande, exceptionella, fantastiska, kanon, imponerande, oerhört, oöverträffad. Positiva ord kan exempelvis vara: bevisad, förtroende, garanti, pålitlig, referenser, säker, säkerhet. Du vässar till ditt budskap och ditt tal om du adderar några starka och positiva ord på ett naturligt sätt och vid rätt tillfälle. Detta under förutsättning att mimik och gester samverkar. Överdriver du på ett onaturligt och inövat sätt och använder för många starka ord så förlorar du trovärdighet.


Krydda ditt tal på ett naturligt sätt med starka och positiva ord!9. Visualisera


Komplettera ditt tal med hjälpmedel så som text, bilder, diagram, kalkyler, videoklipp m.m. Då ökar förståelsen och den mängd information vi minns av talet eller produktens egenskaper. Alla har vi troligtvis erfarenhet av att vi inte ha förstått alla siffror och uträkningar i samband med att en ”telefonsäljare” har försökt att förklara att ”den fasta månadsavgiften går visserligen upp med 9 % men startkostnaden för varje telefonsamtal blir bara 1 krona och samtalskostnaden minskar med hela 15 öre per minut mellan klockan 07.00 – 17.30 då du ringer till en annan mobiltelefon på vardagarna”.


Ekonomiska uträkningar måste visualiseras för att ge trovärdighet och förståelse. Samtidigt ger hjälpmedel presentationen en ökad trovärdighet. Om du t.ex. presenterar en produkt som i princip är likvärdig med flera andra konkurrenters men dina visuella förtydliganden är bättre än konkurrenternas, så är skillnaden till stor fördel för dig och du blir mer trovärdig.


Visualisera ditt budskap!10. Gör en bubblare!


Gör något oväntat – gör en bubblare! En bubblare är en kort (högst ½ minut) och mycket personlig och spontan glädjeyttring över en positiv nyhet eller liknande där du visar extra entusiasm med hjälp av gester och mimik. Bubblaren skall plötsligt bryta ditt pågående tal, både i struktur och huvudämne, så att åhörarna reagerar. Visserligen så frångår du ditt huvudämne men bubblaren skall ändå på något sätt passa in i talet.
Det är du som skall identifiera din bubblare! Bubblaren skall väcka känslor!
Bubblaren sprider lycka från hjärtat och lyfter åhörarnas receptivitet!


Välj ut några av tipsen eller kombinera ihop till nya. Förfina, levandegör och öva.
Du kan alltid bli en bättre presentatör! Du kan alltid bli bättre på att påverka!


Conny Forsell
MEDWIND

Tel: 0300-100 19 (+46 30010019)
Mobil: 0705-11 00 58 (+46 705110058)
E-post: conny.forsell@medwind.se
www.medwind.se