Attrahera rätt personerFörstå både företagets och medarbetarnas situation


Du som driver eller är en del av en startup vet att den första anställda innebär stora kostnader om det inte handlar om provision, delägarskap eller ideellt arbete. Det finns inget utrymme att rekrytera fel person eftersom det skulle dränera ert företag på pengar redan efter första månadsutbetalningen. Därför vill vi hjälpa dig att hitta rätt personer.


Många unga motiveras idag av att utvecklas, få goda karriärmöjligheter och att ha kompetenta medarbetare. Problemet för startups ligger ofta inte där, det handlar snarare om hygienfaktorerna som att få tillräckligt bra lön och en trygghet i sina arbetsuppgifter i en nästan ironiskt snabbrörlig fart. Vi hoppas att kunna hjälpa dig med dessa bitar.Attrahera rätt personal


En talang letar efter det hen vill ha och går inte på vilka intervjuer som helst, ni som startup måste få dessa drivna personer att komma till er. Genom ett tydligt erbjudande som arbetsgivare lyckas ni med detta, ett så kallat EVP (Employer Value Proposition). Det ska vara skräddarsytt för de talanger som ni vill anställa så att de verkligen vill jobba hos er och komma på en intervju. Ett konkret tips är att fundera på om era potentiella medarbetare passar in på beskrivningen ovan om hur unga motiveras. Hur lever ni upp till det som arbetstagaren vill ha? Hur kan exempelvis medarbetarna utvecklas och vilket stöd ger ni i detta? Vilka karriärmöjligheter finns, handlar det om mer delägarskap och mer ansvar över medarbetare när ni ska anställa fler i närtid? Eller är tjänsten hos er en ingång till att jobba på ett annat stort företag senare? Gör en plan som ni är dedikerade till att följa upp, då förstår medarbetarna som attraheras dina medgrundare och de som redan arbetar hos er alla möjligheter som erbjuds.


Som startup finns det sällan en HR-avdelningen. Tiden och resurserna är knappa. Men det är värt att göra någon sida där ni staplar upp ert erbjudande (EVP) och förmedlar hur ni arbetar för att nå dit. Gör ni också en så kallad ”Talent Management plan” som ni delger medarbetarna förstår de vad ni gör för att de ska utvecklas. Inte minst blir det klart för de som är eller kommer bli chefer i er startup när ni växer, då vill ni kunna stötta dem för att kunna ha motiverad personal och inte fundera på vad de ska behöva erbjuda sina anställda då.Snart färdig för marknadsföring


Nu ska ni nå ut med vilka ni är och hur ni jobbar för att behålla och motivera personal. Att marknadsföra sig som attraktiv arbetsgivare kallas för employer branding inom HR-området vilket är bra att känna till om du vill googla mer på begreppet. Men det är fortfarande en viktig sak kvar. Nämligen att göra en kravprofil på vilka egenskaper, kunskaper, erfarenhet, utbildning och personlighet medarbetaren ska ha.
Rekrytera rätt personer - att göra en kravprofil


Det kan kännas som att du vet exakt vilken typ av person du behöver. Kandidaten ska exempelvis vara riktigt bra på att programmera, helst full-stack utvecklare i så fall och minst fem års erfarenhet. Det är nu du har nytta av att ha jobbat med ditt employer brand, annars har du ingen chans att attrahera en sådan person när de får mer lön, utveckling och utbyte hos stora och kända firmor som jobbar aktivt varje dag för att nå dessa personer. Det är här ni måste veta vad era styrkor är för att konkurrera om att få riktigt bra personal.Kravprofilens innehåll


Fundera på vad som är viktigast, en kravprofil ska inte vara en önskelista utan ett krav på vad personen hos er ska kunna. Ni ska förmedla vad ni jobbar med och hur personen som ska anställas kommer in i detta. Dela sedan upp vem ni söker i fem områden. Nämligen (1) utbildning, (2) erfarenhet, (3) kompetenser, (4) personlighet och (5) övrigt. Det är viktigt att ni är realistiska med vad ni kommer fram till så att det finns kandidater som uppfyller kraven ni ställer. Allt kanske inte heller är livsviktigt, skippa det eller skriv att dessa kunskaper är fördelaktiga.Utbildning


Om det inte är absolut nödvändigt att ha specifika kurser som ryms i en viss utbildning skriver ni att ni behöver ”Utbildning X eller motsvarande utbildning inom samma område”.Erfarenhet


Förklara vilka erfarenheter som krävs och hur länge personen ska ha haft eller jobbat inom de områden ni efterfrågar. Om ni tror att tiden för erfarenhet inte är av betydelse, skriv då om det ska vara ”grundläggande, god eller mycket god” erfarenhet som krävs.Kompetenser


Beskriv här ingående vilka kunskaper och kompetenser som ni vill att er kandidat ska ha. På så vis ser ni till att ni också för ansökningar från personer som vet vad det handlar om. Ni kanske inte behöver en utvecklare, snarare någon som har ”Goda kunskaper i C++ och HTML5” (som exempel).Personlighet


Är det viktigt att personen är bra på att kommunicera? Att leda? För er som driver en startup är det vanligt att man behöver någon som är självgående och tar egna initiativ eftersom ni ofta har resursbrist själva.Övrigt


Här kan ni skriva övriga saker som ni anser är viktiga och som inte passar in i övriga kategorier. Det kan exempelvis vara B-körkort eller ett certifikat i någonting som är betydande för verksamheten.Lycka till, kontakta oss på Student Node om ni har frågor!


Detta är de mest grundläggande och enkla tipsen om att attrahera och rekrytera rätt personal. Kontakta oss om du vill veta mer, har några frågor eller vill ha hjälp att hitta en person från vårt karriärnätverk med studenter på Student Node.


Kontakt: info@studentnode.com, telefon: 076-2070662